Chœur Néerlandais d’Hellevoestsluis en l’église de SORBIER

 

Une importante affluence a investi les travées de l’église Notre-Dame où la commune organisait un concert avec souscription pour la rénovation de la rosace et la protection de l’ensemble des vitraux, en accord avec le prêtre affectataire et l’Evêché.

La Chorale d’Hellevoestsluis, chère aux habitants de Sorbier Teuni et Joop originaires de cette ville hollandaise de 40 000 habitants, a donné un récital de haute qualité sous la direction de  l’organiste  Aart Van Der Gronden.

Entre les deux parties de ce concert, le groupe local Amustravalib a démontré tout son talent à travers quatre morceaux de musique traditionnelle de l’époque Renaissance de la fin du 16ème siècle.

Cette cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur convivial à la salle polyvalente avec échanges de cadeaux et s’est clôturée en musique.

 

Een Nederlands Koor in de kerk van Sorbier


Een grote toeloop heeft de banken en ruimten van de Notre-Dame Kerk gevuld,  waar de gemeente een Concert met inschrijving organiseerde ter vernieuwing en bescherming van het Rozet en de  glas-in-lood kerkramen, dit met de toestemming van de hier benoemde priester en het Bisdom.
Het Koor van Hellevoetsluis, zeer geliefd bij de inwoners van Sorbier "Joop en Teuni", die oorspronkelijk kwamen uit deze met 40.000 personen  bevolkte stad; heeft hier een recital gegeven van hoge kwaliteit onder leiding van Dirigent en Organist Aart van der GRONDEN.
Tussen de twee concertgedeelten heeft onze plaatselijke Groep "Amustravallib", zijn talenten getoond met 4 stukken muziek uit de Renaissance tijd, het eind van de 16e. eeuw.
Na deze ceremonie werd de avond gezellig voortgezet in de dorpsfeestzaal met een eredrankje, het uitwisselen van geschenken en natuurlijk besloten met muziek.